Om boken

handbok1Konservatismen är en lika utskälld som älskad ideologi. Men vad går den ut på? Vad innebär det att vara konservativ?

I Sverige har det under något decennium varit få som öppet sagt sig vara konservativa. Ändå är konservatismen en av de största samtida politiska ideologierna. Konservativa partier både vinner och förlorar val, men är i de flesta moderna demokratier alltid ett av de ledande regeringsalternativen. Det går bra för konservatismen.

Men gäller detta också för Sverige? Jag tror att det är så. I Handbok i konservatism förklarar jag vad som menas med konservatism och varför denna ideologi fortfarande äger relevans i vår moderna tid.

Sverige har under lång tid styrts av socialdemokratiska regeringar och självförtroendet hos de borgerliga partierna har varit lågt. Inom den svenska högern har det därför känts lite obekvämt att säga att man är konservativ.

Tankarna finns där, men ibland kan det vara svårt att hitta ord och begrepp att klä de egna idéerna med. Den här boken är därför som en verktygslåda. Den presenterar och förklarar hur konservativt tänkande fungerar. Den ska vara ett stöd för den som vill forma sina egna tankar om politik och samhälle.

Boken är både teoretisk och praktisk. I de första kapitlen presenteras ett par grundläggande tankar som konservatismen burit med sig ända sedan 1700-talet. Därefter följer ett antal kapitel där ett par aktuella politiska frågor diskuteras utifrån ett konservativ perspektiv. Syftet är att visa hur ideologin långt ifrån har tappat sin relevans i det moderna samhället.

I slutet av boken diskuteras också vilka fördomar om konservatismen som finns. Det är en utskälld ideologi. Den som säger sig vara konservativ måste vara beredd på att kunna bemöta konstiga påståenden.

Om du vill veta mer om boken eller om mig som författare så går det bra att skriva till mig på: spesam@icloud.com.